Hiányzások és igazolások

A gyermekek tanulók hiányzásával kapcsolatosan a hatályos jogszabályok és a kiadott intézkedési tervben foglaltak figyelembevételével kell eljárni. A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (2) bekezdésének c) pontja értelmében az intézményvezetőnek alapos indokkal lehetősége van a tanulói távolmaradás igazoltnak tekintésére (igazolási kérelem minta). 
Ugyanakkor a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletnek az igazolt és igazolatlan hiányzásokra vonatkozó szabálya változatlanul érvényes, tehát 250 órát meghaladó hiányzás esetén, amennyiben a tanuló teljesítménye a tanítási év folyamán érdemjeggyel nem értékelhető, osztályozóvizsgával teljesítheti a tanév kötelezettségeit.
 

Digitális munkarend megszüntetése, jelenléti oktatás kezdete

A Kormány 177/2021. (IV. 15.) Korm. rendelete a köznevelési intézményekben, a szakképző intézményekben, valamint a felnőttképzésben a rendes oktatásra történő visszatérésről és az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetéséről
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, a 6. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírusvilágjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetése
1. § Az óvodákban a 2021. március 8. napjával elrendelt rendkívüli szünet 2021. április 19. napjától megszüntetésre kerül.
2. A köznevelési intézményekben, valamint a szakképző intézményekben a rendes oktatásra történő visszatérés szabályai
2. § (1) 2021. április 19. napjától az általános iskolák 1–4. évfolyamain (alsó tagozat) a tantermen kívüli, digitális munkarend megszüntetésre kerül.
(2) 2021. április 19. napjától az általános iskolák 1–4. évfolyamai (alsó tagozat) rendes munkarendben működnek.
(3) Az általános iskolák 5–8. évfolyamai (felső tagozat), a középiskolák, az (1)–(2) bekezdésben foglaltakon kívül a többi iskola, valamint a szakképző intézmények 2021. május 9. napjáig tantermen kívüli, digitális munkarendben működnek.
(4) 2021. május 10. napjától a köznevelési intézmények és a szakképző intézmények valamennyi évfolyamán a tantermen kívüli, digitális munkarend megszüntetésre kerül.
(5) A köznevelési intézmények és a szakképző intézmények valamennyi évfolyama 2021. május 10. napjától rendes munkarendben működik.

 

Ez azt jelenti, hogy 2021. április 19-től  az alsó tagozatos diákoknak ismét jelenléti oktatás lesz az iskolában. 'B' heti órarenddel fogunk kezdeni.
A felső tagozatos tanulóknak a jelenléti oktatás - várhatóan - május 10-én kezdődik 'A' heti órarenddel.

Kérjük, hogy csak a egészséges diákok jöjjenek iskolába!

 

Beíratási információk a 2021/22-es tanévre FRISSÍTETT

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent az emberi erőforrások miniszterének 19/2021.(III.10.) EMMI határozata az általános iskolai beiratkozások szabályairól. 

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését egy másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett. Ez a következőképpen alakul iskolánkban:

Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
2021. április 15-16-án lesz lehetőség az intézményben személyes jelentkezés benyújtására 8-16 óra között. Előzetes telefonos egyeztetést szeretnénk Önöktől kérni a 88/261-319 telefonszámon lehetőség szerint 2021. április 8-9-én 8-14 óra között Az igények függvényében az iskola beosztást készít.
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel lehetőség szerint az elektronikus beiratkozást válasszák. Amennyiben ez az Önök számára nem megoldható, a fent jelzett telefonszámon és időpontban legyenek szívesek jelezni.

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.
A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Veszprémi Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

Az alábbiakban megtekinthetik a Veszprémi Tankerületi Központ Hirdetményét, az elektronikus beiratkozással kapcsolatos tájékoztatót illetve letölthetik a beíratáshoz szükséges nyilatkozatokat.

A leendő elsős tanító nénik: Németh Nóra, Priskin Éva, Kolonics Regina, Zsigray Dánielné Bárdos Mariann 

Szeretettel várjuk leendő elsőseinket!

Horváthné Páter Beatrix
intézményvezető

 

Általános iskolai felvételi körzethatárok 2021_2022. tanév

HIRDETMÉNY a 2021/2022. évre történő általános iskolai beiratkozásról

Tájékoztató az elektronikus beiratkozással kapcsolatosan

Nyilatkozat - Életvitelszerű ott lakásról

Nyilatkozat -  A gyermek törvényes képviseletéről

Nyilatkozat - Hit- és erkölcstan

Kisokos digitális oktatáshoz

Kedves Szülők és Diákok!
Tudjuk, hogy a digitális oktatás számos esetben kihívást jelent diáknak, szülőnek, tanárnak egyaránt. Az alábbi néhány tanáccsal, szabállyal és kéréssel szeretnénk megkönnyíteni ezt az időszakot.
Kisokos digitális oktatáshoz

Kérjük, olvassák el figyelmesen!

Hit- és erkölcstan tájékoztató

Tisztelt Szülők!

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 35. § (1) bekezdése alapján 2013. szeptember 1-jétől az állami általános iskolában az erkölcstan óra, vagy az ehelyett választható, az egyházi jogi személy által szervezett hit és erkölcstan óra a kötelező tanórai foglalkozások része. Amennyiben a jelenlegi rendkívüli helyzetre vonatkozó védelmi intézkedések lehetővé teszik, a  katolikus és református Hit- és erkölcstan tájékoztató 2021. március 10-én 16 órai kezdettel lesz megtartva a Herendi Általános Iskola 7-es termében.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 A járványügyi helyzet miatt a 2021. március 10-re tervezett hitoktatási tájékoztató elmarad. Az iskolánkban hit- és erkölcstan oktatását vállaló egyházak bemutatkozó anyagait alábbiakban tesszük közzé:

Katolikus Egyház 
Tájékoztató a Katolikus hit- és erkölcstan oktatásról a 2021/2022 tanévben 
Néhány gondolat....

Református Egyház
Szülői tájékoztató
 


 

 


 

Vigyázz magadra, vigyázzunk egymásra!

KENGURU MATEMATIKA VERSENY EREDMÉNYEI 2020. szeptember

A tavalyi tanévben márciusban elmaradt a Kenguru matematika verseny megrendezése. Ezt a versenyt 2020. szeptember 10-én pótoltuk.
Nagyon szép eredmények születtek! Gratulálunk a tanulóknak és tanítóiknak egyaránt! Nem volt könnyű a sok „digitális” tanulás után versenyezni!
Megyei eredményeink: ( tavalyi évfolyamokon, hiszen előző tanév versenye ez 😊)

  • 2. évfolyamon Bankó Levente 5. és Csizmadia Boróka 11. helyezést értek el. tanítójuk Glück Noémi. Abonyi Bertalan 28. lett, felkészítője Szakács Veronika.
  • 3. évfolyamon megyei 3. helyezett Szirbek Gyöngyvér! Tanítója Priskin Éva. Horváth Zalán 20. és Lontai Dominik 25. helyezett lett, felkészítőjük Kolonics-Csizmadia Regina. Illés Nóra 27., ő is Priskin Éva tanítványa.
  • 4. évfolyamon 5. lett Bankó Zsófia. Matejovszky Lilla 8. és Balog Zsombor 18. helyezést értek el, tanítójuk Papp Árminné volt. Mészáros Bendegúz megyei 26. helyezett lett, tanítója Neheli Katalin.
  • 5. évfolyamon Szirbek Farkas megyei 4. helyezett, Vajky Adrienn 7. Etlinger Nóra 16. Fehér Hanna és Szitási Levente mindketten 26. helyezést értek el. Tanáruk Orbán Noémi.
  • 6. évfolyamon Krein Benedek megyei 21 és Németh Réka 26. helyezést értek el, tanáruk Kaphegyiné Szabó Mária.
  • 7. évfolyamon Mészáros Bulcsú megyei 6., Halmavánszki Dóra 7. és Szamosfalvi Ádám 10. helyezést ért el. Budai Hanna 18. Szabó Boglárka 29. lett. Tanáruk Orbán Noémi.

Gratulálunk és nagyon jó felkészülést kívánunk a következő Kenguru versenyre is!
 

Tájékoztató az intézményi étkeztetésről

Tisztelt Szülők!

Az étkezési térítési díjak befizetésében történt változásról az alábbi tájékoztatót ajánlom figyelmükbe.

Tisztelettel:
Horváthné Páter Beatrix

 

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk, hogy a kialakult Covid-19 világjárvány miatt lehetőség van az étkezési térítési díjak átutalással történő teljesítésére.
Amennyiben a térítési díj kiegyenlítését átutalással kívánja teljesíteni azt kérem, hogy az iskola honlapján lévő nyomtatvány kitöltésével jelezze felénk. A kitöltött nyomtatványokat Szabóné Lakatos Anita élelmezésvezetőnél szíveskedjenek leadni 2020. október 9-ig.
Az étkezési térítés díj készpénzben történő kiegyenlítésére az intézményben kihirdetett és kifüggesztett napokon és időpontokban továbbra is van lehetőség.

Tisztelettel:

Hegyi Gábor sk.
mb. intézményvezető
Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény 
 

Nyilatkozat az étkezési térítési díj átutalásához

Belépési tilalom

2020. szeptember 1-től - kialakult járványügyi helyzet miat -  az iskola épületébe osztálytalálkozó alkalmából volt diákjaink nem léphetnek be.

A belépési tilalom visszavonásig érvényes.

Köszönjük minden osztálytalálkozó szervezőjének megértését.

Hiányzások igazolása

Kedves Szülők!

Az alábbiakban a tanulói hiányzások igazolásával kapcsolatos információkat olvashatják.

Tanulói hiányzások igazolása

szechenyi2020_logo.jpg
uszt_logo.jpg
umft_logo_feher.png
okoiskola_logo_alulra.jpg

Dokumentumaink

Munkaköri pályázatok

EasyCookieInfo

Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. Minden jog fenntartva © 2018.
Készítette és üzemelteti a Skindrome Studio - Vecsey Tamás. Készült a JoomShaper által fejlesztett HELIX3 keretrendszer felhasználásval.