kreta_feher_login.png

  Bemutatkozunk

  Kérjük, tekintse meg digitálisan lapozható Tájékoztató füzetünket is!

   

  Infrastruktúra

  Herenden az állami elemi népiskolai oktatás 1891 novemberében kezdődött két tanerővel, egy bérelt épület két helyiségében. 1899-ben lakossági segítséggel felépült a nagy tantermes, igazgatói irodával és szolgálati lakással ellátott Kossuth utcai új iskola. Az 1950-es években már 300 diákja volt az intézménynek.  A négy tanterem még a kétműszakos tanítás mellett is kevésnek bizonyult.  Az 1970-es évekre csaknem duplájára nőtt a tanulói létszám, ami egy új iskola építését igényelte. 1974-ben átadásra is került az Iskola utcai 4 tantermes felső tagozatos, napközi otthonos, főzőkonyhás épület. A 90-es években valósult meg az épület bővítése, amely által az intézmény 12 osztályossá vált. Az új, korszerű létesítményben már szaktantermek, nyelvi laboratórium is helyet kapott. A herendi iskola 1996-ban vált teljes komplexummá, amikor átadták a minden igényt kielégítő sportcsarnokot. Az idei, azaz a 2011/12-es tanévtől a Kossuth utcai iskolából kiköltöztünk, és az új tanévet már az egész iskola együtt, az Iskola utcai épületben kezdte. 

  1998-ban az intézmény új és korszerű számítástechnika teremmel bővült. Ekkorra már a szakos ellátottság is megoldott volt. 1999 januárjában új távlatok nyíltak meg előttünk, felcsatlakoztunk az Internetre. 2006-ban a Kistérségtől 20 számítógépet és nyomtatókat kaptunk, melyekkel sikerült korszerűsíteni a nyelvi laboratóriumot. IKT-s rendszerünk három korábbi pályázatnak köszönhetően jelenleg átlagon felüli. Minden teremben van számítógép. 12 terem digitális táblával is rendelkezik. Az egész épületben wi-fin, e mellett minden teremben vezetéken is elérhető az Internet.

  Nagy iskolaudvarunk van, melyen egy 20x40 m-es bitumenes kézilabda pálya, körülötte pedig 6 m széles futópálya, távolugró gödör található. A pályák melletti üres térrészen szülők összefogásával most készült egy remek játszótér. 

  Oktatás

  Iskolánk profilja négy fő tevékenységi körbe sorolható:

  • a település nemzetiségi jellegéből adódó nemzetiségi nyelvoktatás
  • a tanulók jó szellemi kvalitásából és az ehhez kapcsolódó magas szintű szülői elvárásokból eredő emelt matematikaoktatás
  • diákjaink kiváló művészi érzékén, kézügyességén alapuló kézműves foglalkozások, zeneiskola

  Mivel Herend sváb település, 1952-ben szülői kérésre tanácsülés határozott a német nyelv csatlakozó órában való bevezetéséről. 1971-ben engedélyezték, hogy az intézményben harmadik osztálytól heti 3 órában német nyelvoktatást folytassanak. Ezt 1985-re sikerült kiterjeszteni első és második osztályra is. Iskolánkban 1996 óta heti 5 órára emelkedett a német nemzetiségi nyelvet oktató német órák száma. A 2005-ös tanévtől alsó tagozatosainknak a német órakeret terhére heti 1 órában német nemzetiségi táncot oktatunk. 2013. szeptember 1-től bevezetésre került a német népismeret oktatása.

  Az 1995/96-os tanévben ötödik osztálytól felmenő rendszerben emelt szintű matematikaoktatás került bevezetésre. Felsőseink több mint 50%-a tanul ezekben a csoportokban.

  Az 1980-as évek közepétől szakkör keretében ismerkedhettek tanulóink a számítógépekkel. 

  A 2009/10-es tanévben kompetencia lapú oktatást vezettünk be 10 bevont pedagógus és csoport részvételével.
  2011/12-es tanévtől az 1-3. évfolyamokom egész napos nevelő-oktató munka folyik.

  Az oktatás magas színvonalát bizonyítják eredményeink és továbbtanulási mutatóink. Rendszeres résztvevői és előkelő helyezettjei vagyunk nemcsak a megyei, de az országos szintű szaktárgyi-, művészeti- és sportversenyeknek is.

  2013. szeptember 1-től a veszprémi Csermák Antal Alapfokú Művészeti Iskola telephelyeként működik intézményünkben zeneiskola.

  2013. szeptember 1-től megkezdődött a magyar néptánc oktatás a szentgáli Táltos Alapfokú Művészeti Iskola telephelyeként.
  2018. szeptemberétől balett oktatás a Képesség-és Tehetségfejlesztő Magán Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Várpalota ) együttműködésével.

   

  Állandó projektjeink

  Zene Világnapja: A Veszprémi Utcazene Fesztivál mintájára szünetekben a gyerekek különböző hangszereken tartanak bemutatókat. A nap fénypontja a közös éneklés a zsibongóban.

  Ötödikes avató: A nyolcadik osztályosok szervezésében lebonyolított vidám délután, amikor tréfás feladatok és mókás fogadalomtétel keretében fogadják be a felsősök a legkisebbeket, az ötödikeseket.

  Márton nap: November jeles hagyományát jelenítjük meg.

  Nemzetiségi nap: A sváb hagyomány- és kultúrkör egy-egy szeletét dolgozzuk fel a szülők, nagyszülők segítségével.
  Utóbbi évek témái:

  • Húsvét
  • Farsang
  • Advent és Karácsony
  • Népviseletek
  •  Betakarítás
  • Születés
  • Esküvő
  • Termények
  • étkezési szokások
  • Mesterségek

  Bécsi Vásár: A hetedik évfolyam számára szervezzük ezt a programot. Célunk, hogy tanítványaink előzetes feladatok alapján német nyelvterületen alkalmazhassák tudásukat, tapasztalják meg más nemzet szokásait.

  Karácsonyi Koncert: A páros évfolyamok osztályai kis műsorral ajándékozzák meg az iskola közösségét és családtagjait. Az ünnepélyes alkalomnak a Művelődési Otthon ad helyet.

  Tavaszi Gála: A páratlan évfolyamok osztályai kis műsorral mutatkoznak be.

  Karácsonyvárás: A téli szünet előtti utolsó tanítási napon osztálykeretben karácsonyi ünnepséget tartunk, ahol a gyerekek meg is ajándékozzák egymást. 

  Gyereknap: A szülői munkaközösség és a DÖK segítségével szervezett nap sok játékkal, akadályversennyel, meglepetéssel. 

  Tanításon kívüli tevékenységek

  Az intézmény számos tanórán kívüli programot szervez tanulóinak. Ezeken a programokon jelentős létszámban vesznek részt diákjaink.

  Szakkörök:

  • magyar, matematika, német előkészítő
  • énekkar
  • kézilabda
  • labdarúgás
  • sakk
  • német nemzetiségi tánc
  • magyar néptánc
  • német nemzetiségi énekkar

  Szervezett programok:

  • színház (Veszprémi Petőfi Színház, Pannon Várszínház, Szekszárd Néme
   Színház, Magyar Színház)
  • múzeumlátogatások (pl: Herendi Porcelánmúzeum, Veszprémi Laczkó Dezső Múzeum, Városlődi Nemzetiségi Múzeum)
  • kirándulások
  • táborok

  Sportlehetőségek:

  • taekwon-do
  • judo
  •  labdarúgás
  • kézilabda
  • rock and roll
  • magyar néptánc
  • balett

  Pályázataink

  -        TÁMOP 3.1.4
  Kompetencia alapú oktatás bevezetése és szegregáció mentes együttműködési környezet kialakítása a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény keretében

  -        TIOP 1.1.1/09
  Digitális infrastruktúra fejlesztés a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben – tanulói laptop program

  -        TIOP 1.1.1/07
  Digitális infrastruktúra fejlesztés a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben – digitális tábla program

  -    Veszprém megy Közoktatásáért Közalapítvány pályázata
  SNI fejlesztésben alkalmazható eszközök vásárlása - Varázsbetű programcsalád

  -    Iskolafejlesztési Alapítvány - "Tanulói részvétel az iskolában" projekt
  Az  iskolai kommunikáció, a diákok szervezőkészségei és a diákok érdekképviseleti rendszerének hatékonyabbá válása a cél.

   

   


   

  szechenyi2020_logo.jpg
  uszt_logo.jpg
  umft_logo_feher.png

  Dokumentumaink

  Munkaköri pályázatok